Vitaliteit door spiritualiteit

Als het in het hoofd goed zit dan gaat het ook goed met het lijf. Je geest en lichaam met elkaar in balans.

Door open te staan voor nieuwe (ofwel oude Oosterse) inzichten en hoe je in het leven kunt staan, wordt alles zoveel gemakkelijker en leuker. En als het leven gemakkelijk en leuk is kun je spreken van gelukkig zijn. Dat werkt niet alleen door op je geestelijke gesteldheid maar ook op je fysieke gezondheid. Je totale vitaliteit heeft er baat bij. Een mentale en fysieke vitaliteit.

Oosterse en Westerse wijsbegeerte geven ons aan hoe alles met elkaar in verbinding staat, samenhangt en afhankelijk is van elkaar. Dan is het logisch dat in hun levensfilosofie en levensstijl respect, waardering en toewijding voor alles om ons heen (aarde, water, natuur, dieren, mensen) een groot belang heeft. Wij zijn deel van dat alles, zelfs van het hele universum waarin alles materie en niet materie uit dezelfde deeltjes zijn opgebouwd (atomen, neutronen, quarks… en nog veel meer wat we nog niet weten). Alle levende wezens en materie is daaruit opgebouwd en wel beschouwd zijn al die deeltjes energie wat het bij elkaar houdt en elkaar in stand houdt.

Laten we het maar iets dichter bij huis (ofwel lichaam houden). Wat we daarvan niet weten is wat ons hoofd (brein), hart en cellen voor invloed hebben op ons doen en laten. Laat staan de invloed daarop van alles om ons heen. Zelfs de invloed van ons als mensen op elkaar waarvan we onbewust zijn is ons niet echt duidelijk. Denk hierbij aan de energie die uitstraalt vanuit ons aura of ons denken en gedachten. Zouden we daarvan wel bewust zijn en er rekening mee kunnen houden zou dit onze hele kijk op de realiteit ofwel onze zogenaamde werkelijkheid veranderen. Iedereen heeft zo wel zijn ervaringen dat er zich veel meer afspeelt tussen ‘hemel en aarde’ waarvan wij geen weet hebben. Er wordt veel en mogelijk alles wat ons overkomt niet door ons zelf bepaald. Je staat continu onder invloed van heel veel waarvan jij je niet bewust bent.

Mogelijk zijn er bewuste of onbewuste krachten die ons bestaan regisseren. Want ervaar je soms niet ook gebeurtenissen die enkel toeval zijn. Wellicht vielen ze je toe (toe…val). Als je van dat alles bewust bent (en er zijn nog veel meer opzienbarende inzichten) dan kun je en wil je graag mee gaan met de flow, het gewoonweg laten gebeuren, in harmonie met je omgeving leven, je situatie accepteren.

Met deze inzichten kun jij je levensstijl een stuk meer Zen maken. De spirituele wijsheden in de praktijk brengen geeft meer rust, vrijheid, jezelf zijn en gelukkig zijn. Dit draagt automatisch bij aan je algehele vitaliteit.

Zin om hierover eens van gedachten te wisselen, te filosoferen of een leergang te volgen. Kijk eens op onze website naar de mogelijkheden of neem gerust contact met ons op.