Focus op je balans

Vitaliteit is een verzameling van aspecten die maken dat je met plezier, energie, gezond en sterk in het leven kunt staan. Om die levenskracht te bewerkstelligen geef je aandacht aan én neem je tijd voor het creëren van balans in je fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele aspecten.

Daarin spelen je lichaam, hoofd, hart, gedrag en ziel een grote rol. Om daar rekenschap mee te kunnen houden, en er goed voor te zorgen, neem je regie op je eigen leven. Je gaat de balans zoeken in:

 • Gezonde voeding, genoeg rust en slaap, gezonde stress
 • Voldoende beweging, inspanning en ontspanning
 • Jouw lichaam en dat van de ander, lust en last
 • Je zintuigen, gevoel, genot, angst en vreugde
 • Het vertoeven in de natuur en in de stilte
 • Taken en talenten, moeten en willen
 • Gezin en vrienden, werk en privé
 • Zelfreflectie op je doen en laten
 • Vooral jezelf te (durven) zijn

Deze bezigheden en afwegingen zijn continu onderdeel van onze dagelijkse gang van zaken en gedachtes en hebben een enorme invloed op elkaar. Bewust(er) hier aandacht aan geven levert veel positieve energie op en bovenal een veel gezonder en plezieriger leven.

In de leergangen leer je over Vitaliteit:

 • Voeding
 • Fysiek en bewegen
 • Slaap, ontspanning en rust
 • Mentaal, emotioneel en sociaal
 • Stress, overspannenheid en burn-out
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Leiderschap
 • Intuïtie

Nadat je weet wie en wat je bent en wat je wilt ZIJN, gaan we de mogelijkheden onderzoeken die bij jouw passen om meer en bewuster in het leven te staan. Hierbij geven we aandacht aan de aanpassingen in jouw levensstijl die leiden tot een betere gezondheid, vitaliteit dus. Daarna geven we met een nuchtere blik aandacht aan de onderste lagen van de piramide van Maslow.

In de leergang krijg je veel handreikingen hoe je dit met kleine stapjes in je dagelijkse leven kunt integreren. Bewust kleine stapjes om de motivatie er in te houden en er aan te werken dat dit een structureel karakter krijgt en blijft.

We werken aan een fijnere belevingswereld: jouw leven.

De inzichten die je vanuit de spiritualiteit hebt opgedaan, en waardoor je veel aspecten in onze samenleving bent gaan doorzien, helpen enorm. Daardoor kun je verleidingen voor wat niet goed voor jou veel makkelijker kunt weerstaan. Je gaat merken dat je op een gegeven moment niet anders meer wilt. Met name omdat het bijdraagt aan een mooiere wereld, in ieder geval jouw mooiere wereld en hoe jij die kunt en wilt zien en ervaren.

Mijn Maslow piramide