De essentie van onze innerlijke en wezenlijke kern

Spiritualiteit heeft alles te maken met de geest ofwel de ziel. Een essentie van onze innerlijke en wezenlijke kern. Wellicht met enkel het doel om het leven te leven en zingeving in alles wat er gebeurt om ervaringen op te doen.
Het doorzien van de (schijn)werkelijkheid (buiten ons) en zowel daarin als in onze eigen realiteit te leven, brengt je tot de zogenoemde ‘verlichting’. Zie de term verlichting als bewustwording van het feit dat je al in het ‘paradijs’ bent. Paradijs is in deze context een metafoor, een situatie waarin je rust en vrijheid kunt creëeren op basis van zoals je werkelijk bent.

Met spiritualiteit bedoelen we de persoonlijke innerlijke ervaring zoals we deze vanuit intuïtie voelen en waaraan we geloof hechten zonder aantoonbaar bewijs. Als je er voor open staat en het toelaat, wordt duidelijk dat alles uit dezelfde energie en bouwstenen bestaat, zich in allerlei vormen manifesteert en dat alles in verbinding met elkaar staat en dus één is. Waarbij ook gedachten energie zijn en je daarmee en daardoor invloed hebt op je omgeving en je levenspad.

Dit staat los van hoe we over gebeurtenissen denken, de rationaliteit. Daarbij gaan we (te)veel uit van onze eerdere ervaringen die opgeslagen zijn in ons geheugen en waarmee via onze zintuigen het brein ons een verklaring geeft, met alle beperkingen van dien. Maar ook met alle vooroordelen die de waarheid vaak beïnvloeden.

Buiten het denken, zonder oordeel en met respect en waardering voor alles om ons heen, ontstaat dankbaarheid en mededogen. Een pad naar positiviteit, tevredenheid en geluk.

Oude Westerse en Oosterse wijsheden en filosofen hebben dat in een ver verleden al doorzien en uitgedragen. Onder invloed van macht, onderdrukking, zelfverrijking, en dergelijke zijn die inzichten op de achtergrond gebracht en zijn wij die uit het oog verloren.

In de leergangen leer je over Spiritualiteit:

 • Jij en je ‘ik’
 • BewustZIJN
 • Universele wetten
 • Religiën en economie
 • Zingeving en betekenisvol
 • Rust, stilte, meditatie en zelfheling
 • Oosterse en westerse wijsbegeerte
 • Dualiteit en non-dualiteit (yin en yang)
 • Filosofen en levensfilosofie
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Leiderschap

In de leergang starten we met het bovenste gedeelte van de piramide van Maslow. Daarmee gaan we in op wie, wat en hoe jij bent en hoe jouw samenhang met alles in het universum is. Daardoor kun je doorzien welke invloed dit heeft op jou en hoe jij invloed kunt uitoefenen op het geheel en op jouw levenspad. Als je daarin ver kunt gaan ga je inzien dat er al sprake is van verlichting, gewoon in het hier-en-nu. Je kunt dan als jij dat wilt nieuwe betekenis geven aan jouw leven. Een nieuwe levensfilosofie.

Je leert ook te doorzien hoe van kleins af aan alles invloed op jou heeft gehad. Hetgeen met goede en minder goede bedoelingen. Daardoor is wie jij werkelijk bent, kunt zijn en wilt zijn is op de achtergrond geraakt. Het gevoel van veiligheid en zekerheid heeft daaronder geleden. Je gezondheid staat meer in het teken van het verdienmodel van de farmaceutische industrie en ook je voeding is zodanig aangepast dat het niet aan je gezondheid bijdraagt. De omgeving om je heen legt jou namelijk een norm op, hoe je er uit ziet, wat je doet, wat je laat, hoe jij je gedraagt, enz. Allerlei rolmodellen gesteund door de industrie ‘dwingen’ jou om hun producten af te nemen.

In de leergang ga je dit doorzien en leer je het te laten voor wat het is. Je ontdekt opnieuw wie je wil zijn, ja gaat anders in de samenleving staan en je maakt jouw eigen keuzes. Je gaat uiteindelijk van spiritualiteit naar vitaliteit.

Mijn Maslow piramide