Spiritualiteit is op een Roze Wolk?

Heb je bij de term ‘spiritualiteit’ de veronderstelling dat dit betekent dat iemand die daar aan doet op een ‘roze wolk’ zweeft? Dat kan, dat mag, maar stel dat het niet zo is. Wat zou het ook voor jou kunnen betekenen?

Het kan inderdaad zo zijn dat je iemand hebt ontmoet die overtuigd is van zijn zogenaamde verlichtende momenten op zijn/haar yoga-matje (in een vaak onhandige en pijnlijke lotus zithouding) of tijdens meditatie. Of iemand loopt over van het geloof in een van de vele levensfilosofie of religiën (Westers of Oosters). Nog erger is het als zo iemand op de knieën gaat en zich volledig over geeft aan een zogenaamde goeroe. spiritueel leider of extreme geloofsovertuiging.

Maar het kan ook anders. Je kunt geïnteresseerd zijn in dat wat er zich in de wereld binnen in jou afspeelt (hoofd, hart, ziel) en in de wereld om jou heen. Zeker als je zoekende bent naar de betekenis van alles of het gevoel dat er toch meer moet zijn tussen hemel en aarde tot zelf het gehele universum. Wellicht ben je op zoek naar meer zingeving, betekenis, rust, vrijheid en geluk. Dan kan verdere kennismaking en onderzoek over en in spiritualiteit je meer inzichten geven. Op grond van je kennis en ervaring (na toepassing van het geleerde) kan het je brengen tot aanpassingen in je levensstijl die jouw leven makkelijker, leuker en betekenisvoller maken. Dat kan ook zonder zweverigheid.

Je kunt zelf op onderzoek uit gaan (boeken, films, sprekers, statsangs, podcasts, e.d.) of je gaat kennismaken met de verschillende levensfilosofieën, religiën en vooral stromingen vanuit westerse en oosterse wijsbegeerte. Onze leergang(en) lenen zich daar prima voor. Als je open staat voor anders denken, doen en zijn zal je interessante inzichten opdoen en verbaasd zijn van de effecten als je het geleerde ook in de praktijk toepast.

Met de opgedane kennis en toepassing kom je steeds dichter bij je werkelijke zelf. Je bepaald zelf wat goed voor je is en waar je aan meedoet. Je laat je door niemand leiden (iets voorschrijven), verleiden (tot wat je niet wilt) of misleiden (je voor de gek houden). Jij maakt jou eigen keuzes. Daarmee creëer je rust, vrijheid en jouw geluk.

Zin om hierover eens van gedachten te wisselen, te filosoferen of een leergang te volgen. Kijk eens op onze website naar de mogelijkheden of neem gerust contact met ons op.

Het is jouw keuze. Wat gun jij jezelf?