De wijsheden van de Tao

Het taoïsme, ook genoemd het daoïsme is een op de natuur gebaseerde filosofische stroming. Ontstaan in de oude Chinese cultuur en heeft sterke (wederzijdse) invloed gehad van het Boeddhisme. Het taoïsme heeft zich parallel aan het confucianisme en boeddhisme ontwikkeld. Het kent in z’n ontwikkeling drie belangrijke personen, die alle drie leefden tussen de zesde en vierde eeuw voor Christus: Lao Zi (604-507 v.Chr.), Confucius (555-479 v.Chr.) en Gautama Boeddha (ca.450 v.Chr.- ca.370 v.Chr.).

Het centrale thema van het taoïsme is de allesomvattende universele natuurwet waaraan men zich als mens dient in te passen. De natuur in de breedste zin, wordt bestuurd door de interactie van kosmische krachten, Leven in eenheid met de natuur is een belangrijk ideaal. Het taoïsme gaat over hoe te handelen in het leven en de eenwording met de Tao.

De Tao, de weg (of stroom, route, rivier), is het kernbegrip uit deze filosofie. Tao is een ondeelbaar en onbeschrijfbaar principe, waar alles uit voortkomt. De Tao laat zich zien in twee waarden die tegengesteld zijn en een voortdurende interactie vertonen: yin en yang.

Yin en yang zijn geen vaste tegenpolen zoals goed en kwaad, maar bestaan alleen in een onderling verband. Donker bestaat, omdat licht ook bestaat (als voorbeeld): deze twee fenomenen kunnen niet los van elkaar bestaan.

Volgens het taoïsme is de werkelijkheid dan ook niet-statisch en leidt voortdurende tot bewegelijkheid en tot een perfecte harmonie. Wie flexibel, op de juiste manier meebeweegt met deze schommelingen kan een volmaakt persoon worden.

De teksten Daodejing, Zhuang Zi en Liezi vormen de basis en zijn op schrift gesteld in de vierde en derde eeuw voor onze jaartelling. De Daodejing is een bundel met 81 korte teksten. Lao Zi wordt beschouwd als de auteur, alhoewel de verzameling teksten waarschijnlijk niet één auteur heeft gehad, maar geleidelijk is gegroeid.

De teksten gaan over meditatie, hoe juist te handelen in het leven en geven uitleg over ons bestaan. Ze gaan over innerlijke beheersing door meditatie, maar worden als politieke filosofie beschouwd als richtlijn voor een heerser en voor goed leiderschap.

Veel zeer interessante lessen zijn hieruit te leren om ook in het huidige dagelijkse leven toe te passen. Het effect daarvan is fenomenaal; meer kunnen loslaten, meer blijheid en vrijheid.

Een aantal wijsheden uit de 81 verzen van de Tao;

  • Geen vooringenomenheid
  • Geen verwachtingspatronen
  • Niet gefixeerd op waardering
  • Stilte is een enorme kracht, wees stil
  • Accepteer elke situatie, persoon of gebeurtenis
  • Als je vrij wilt zijn moet je leren eenvoudig te leven
  • Een bescheiden ego is een teken van wijsheid
  • Laat je leiden door wat er in het NU gebeurd
  • Bezit brengt altijd problemen met zich mee
  • Laat los om iets te bereiken

Meer informatie over filosofieën, levensstijlen, enz. Kijk op onze website naar ons aanbod. 

Kijk eens naar onze inspiratiedagen of de online en fysieke leergang(en).