De Wetenschap negeert Spiritualiteit

De huidige wetenschap is gestoeld op alles wat wij met onze zintuigen kunnen waarnemen. Het gaat er van uit dat door herhaald testen, kunnen meten en beschrijven de resultaten als vaststaand bewijs te voeren. Verder onderzoek is gestoeld op eerdere onderzoeken en wordt (te) gemakkelijk als onomstotelijk bewijs aangevoerd en nauwelijks met voortschrijdend inzicht of twijfel heroverwogen. Ondanks het feit dat al eerder ‘bewijs’ moest worden herzien, door valse bewijsvoering, gefingeerde testsituaties, verkeerde aannames of additioneel bewijsmateriaal houdt men toch vaak vast aan ‘oude’ theorieën van voormalige wetenschappers.

Alles wat buiten onze zintuiglijke waarneming afspeelt wordt in de wetenschap zo goed als genegeerd. Hoewel er in de kwantumfysica wordt aangetoond dat er in de wereld om ons heen veel meer plaatsvindt, veel (eigenlijk alles) met elkaar samenhangt en invloed op elkaar heeft (energie, atomen, moleculen, quarks). Maar er is nog veel meer wat zich afspeelt zonder dat wij ons daarvan bewust zijn. Alleen al wat er zich in ons bewustzijn en het onderbewustzijn gebeurd is bijzonder. Nog afgezien of het bewustzijn zich in ons brein, hart en cellen bevindt of dat ons bewustzijn en onderbewustzijn onder invloed staat van iets buiten ons.

Wil je hierover meer te weten komen dan verwijs ik je graag naar het Galileo Commission Report wat tot stand is gekomen in samenwerking van zo’n 90 professoren, doctors, wetenschappers die onderzoek hebben gedaan naar het bestaan van Bewustzijn buiten ons lichaam. Bijgaand de link naar The Layman’s Guide wat in meer begrijpelijke taal uiteenzet wat in het Galileo Report wordt beschreven.

Binnen het domein van spiritualiteit zijn er ook veel opmerkelijke gebeurtenissen die het bestaan van alle materie en non-materie in het universum op z’n minst gezegd interessant maken. Onze zintuigen, omgeving, ontwikkeling en rationele brein beperken ons in het kunnen doorgronden van spirituele gebeurtenissen. Ons ego speelt daarin ook een grote rol om ons te laten functioneren en manifesteren in onze (veelal zelf gecreëerde) werkelijkheid.

Je zou verwachten dat de wetenschap open staat voor alles wat tot meer inzicht zou kunnen leiden. Op enig moment zal dit ook gaan plaatsvinden want in alles komt er een ontwikkeling waarbij traditionele grenzen doorbroken zullen worden. Er zullen dan opzienbarende wetenswaardigheden beschikbaar komen die verstrekkende gevolgen zullen hebben voor de mensheid, maatschappij, religiën, economieën en industrieën. Dat niet iedereen daarop zit te wachten maakt wellicht dat eerdere ontdekkingen niet het daglicht zien, door te hoge belangen (geld, invloed en macht) verborgen worden gehouden (zonder nu meteen een complotdenker te willen worden) of er wordt gewoonweg niet actief onderzoek naar gedaan.

Ooit komt er een tijd waarbij men hierover een knalhard oordeel zal gaan hebben en hoezeer men de mensheid daarmee tekort heeft gedaan. Dat wordt een revolutionaire omslag in de samenleving.

Zin om hierover eens van gedachten te wisselen, te filosoferen of een leergang te volgen. Kijk eens op onze website naar de mogelijkheden of neem contact met ons op.