Leergang(en) Spiritualiteit en Vitaliteit

De leergang(en) doorlopen alle aspecten op spiritueel, mentaal, emotioneel, sociaal, fysiek en vitaal gebied. Ze worden in samenhang gebracht, want alles heeft invloed op elkaar. Er word en kennis en inzichten aangereikt in afwisselende vormen met tekst, video’s, boekverwijzingen, hand-outs en weblinks.
Je kunt oefeningen doen om het geleerde in de praktijk te brengen en de mooie effecten te ervaren.
Door deze aanpak krijg je steeds meer inzicht en ervaring die jou in staat stellen om keuzes te maken in jouw levensfilosofie en levensstijl.

ONLINE leergang

Inhoud: 12 modules
Kosten: € 175,- euro

Aanmelden

De online leergang is gratis voor deelnemers die bij mij een coaching- of mentoring- traject doorlopen.

OFFLINE leergang

Basis S&V
Duur: 1 dag

+ Toepassen S&V
Duur: 2 dagen

+ Verdiepen S&V
Duur: 3 dagen

Aanmelden

Enkel op speciaal verzoek worden de offline leergangen incidenteel gehouden.

De online leergang (12 modules) is als zelfstudie te doorlopen en je kunt mij een bericht sturen met vragen, inzichten en voor het voorleggen van ervaringen.

De offline leergang (op locatie) heeft het voordeel dat we met een groep (of met een enkele deelnemer) samen aan de slag gaan. Er kan meer verdieping worden gecreëerd door bij bepaalde onderwerpen langer stil te staan (reflectie) en hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Door samen kennis op te doen en eigen kennis en ervaringen met elkaar te delen en er over te filosoferen is het rendement en plezier veel groter. Je wordt veel meer geïnspireerd en gemotiveerd.

Benieuwd wat er zoal in de leergangen aan de orde komt?
Kijk in de menu-items van ‘Vitaal jezelf zijn’