Leergang(en) Spiritualiteit en Vitaliteit

De leergang(en) doorlopen alle aspecten op spiritueel, mentaal, emotioneel, sociaal, fysiek en vitaal gebied. Ze worden in samenhang gebracht, want alles heeft invloed op elkaar. Er word en kennis en inzichten aangereikt in afwisselende vormen met tekst, video’s, boekverwijzingen, hand-outs en weblinks.
Je kunt oefeningen doen om het geleerde in de praktijk te brengen en de mooie effecten te ervaren.
Door deze aanpak krijg je steeds meer inzicht en ervaring die jou in staat stellen om keuzes te maken in jouw levensfilosofie en levensstijl.

ONLINE leergang

Inhoud: 12 modules

Kosten: € 175,- euro

De online leergang is gratis voor deelnemers die bij mij een coaching- of mentoring- traject doorlopen.

Aanmelden

OFFLINE leergang

Basisprogramma
S&V

Duur: 1 dag
Planning: Nog niet beschikbaar

Toepassingsprogramma S&V
Duur: 2 dagen
Planning: Nog niet beschikbaar

Verdiepingsprogramma S&V
Duur: 3 dagen
Planning: Nog niet beschikbaar

Neem contact met ons op om je voorkeur aan te geven. We houden je dan actief op de hoogte van de planning en inschrijving.

Contact

De online leergang (12 modules) is als zelfstudie te doorlopen en je kunt mij een bericht sturen met vragen, inzichten en voor het voorleggen van ervaringen.

De offline leergang (op locatie) heeft het voordeel dat we met een groep samen aan de slag gaan. Er kan meer verdieping worden gecreëerd door bij bepaalde onderwerpen langer stil te staan (reflectie) en hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Door samen kennis op te doen en eigen kennis en ervaringen met elkaar te delen en er over te filosoferen is het rendement en plezier veel groter. Je wordt veel meer geïnspireerd en gemotiveerd.

Benieuwd wat er zoal in de leergangen aan de orde komt?
Kijk in de menu-items van ‘Vitaal jezelf zijn’

Inspiratiedag Vitaliteit

Deze dag levert u veel inzichten op om keuzes te maken hoe uw Vitaliteit te vergroten.

Zaterdag 26 maart 2022

Benieuwd naar het programma? Vraag ‘m bij ons op.

Inschrijven

Inspiratiedag Spiritualiteit

Tijdens deze dag krijgt u (nieuwe) inzichten om uw spirituele ontwikkeling verder te brengen.

Zondag 27 maart 2022

Benieuwd naar het programma? Vraag ‘m bij ons op.

Filosofie bijeenkomst

Als uitloop van leergangen en ook los daarvan, kan worden deelgenomen aan filosofiebijeenkomsten. Deelnemers brengen onderwerpen in vanuit hun persoonlijke of zakelijk ontwikkeling op het vlak van spiritualiteit en vitaliteit. Het is een interactieve bijeenkomst waarbij iedereen zijn inbreng kan doen qua inzichten, ervaringen en kennis. Provict faciliteert en begeleidt de dialoog.
Contact

Mentoring & Coaching

Provict verzorgt maatwerk mentoring- en coachingstrajecten. Na een intake beoordelen we of wij de (ontwikkel)vraag invulling kunnen geven. En uiteraard moet er een wederzijdse klik zijn om samen je ontwikkeling gestalte te kunnen gaan geven. Ook vanuit een leergang kan de behoefte ontstaan om met ons op specifieke onderwerpen meer de verdieping op te gaan zoeken.
Contact