Meer Mens in ICT - Peter MandersPeter Manders is sinds 25 jaar werkzaam in de ICT bij zowel dienstverlenende als afnemende organisaties. Daarin heeft hij veel ervaring opgedaan in beheer, support, consultancy en projectmanagement. De laatste 15 jaar vervulde Peter diverse managementfuncties.

Boek - Meer Mens in ICT

Hij is er van overtuigd dat de invloed van mensen de bepalende factor is voor het succesvol ontwikkelen, beheren, implementeren en gebruiken van ICT. Peter heeft zijn visie en ervaringen gepubliceerd in het recent verschenen boek 'Meer Mens in ICT'.

Peter draagt zijn visie graag uit om daarmee een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de tevredenheid van zowel werkgevers, werknemers, opdrachtgevers en klanten.

In een interactieve en inspirerende presentatie neemt hij u graag mee naar de achtergronden, drijfveren en doelstellingen van deze publicatie.

Peter Manders - PresentatiePeter neemt niet alleen zijn ICT vakgebied serieus. Ook de wijze waarop mensen met elkaar omgaan zijn voor hem erg belangrijk. Als dit met het juiste respect, waardering en aandacht gepaard gaat is hij van mening dat vanzelf de tevredenheid toeneemt en daarmee de prestaties. Het succes van ICT in alle facetten is afhankelijk van de menselijke factor. Als je dus weet hoe met mensen om te gaan zal men meer succes boeken in het belang van alle betrokkenen.

Presentatie Meer Mens in ICT - Peter MandersDaarbij is het voor leidinggevenden (direct of indirect) een must om te begrijpen waarom mensen wel of niet in beweging zijn te krijgen. Enige basiskennis van psychologie biedt uitkomst om gedrag te kunnen plaatsen. Maar ook de context waarin mensen werken bepaald hoe zij zich zullen of kunnen gedragen. Met al die aspecten moet een goed leidinggevende rekening houden om ongewenst gedrag te kunnen veranderen.